Chuong 17 Chuyen di Viet nam lan thu hai Chương 17: Chuyến đi Việt nam lần thứ hai

Về Mỹ, tôi trở lại công việc tẻ nhạt của mình: bác sĩ tâm thần nội trú ở Mendocino State Hospital, một bệnh viện đang chuẩn bị đóng cửa...

Khong the chuoc loi Ky 2 Trai cai huan Không thể chuộc lỗi - Kỳ 2: “Trại cải huấn”

Tôi cùng vài y tá hải quân đi đến một xã trong chương trình tiêm chủng và chăm sóc trẻ em định kỳ của chúng tôi ở Quảng Trị. Ở đó, tôi đã..