» Tìm kiếm:

Doing Business

VN lo co hoi tang gan 40 bac VN lỡ cơ hội tăng gần 40 bậc

TP - Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2008 (Doing Business) do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) công bố ngày..

Co can con dau Có cần con dấu?

Doing Business 2008 là báo cáo so sánh môi trường kinh doanh của 178 nước và nền kinh tế của Ngân hàng Thế giới và IFC. Các báo cáo hằng..

Kinh doanh 2006 Tao them nhieu viec lam Kinh doanh 2006: Tạo thêm nhiều việc làm

TTCN - Báo cáo “Doing Business in 2006” (Kinh doanh 2006) của World Bank lần thứ ba này lấy chủ đề chính là “Tạo việc làm”..