» Tìm kiếm:

Do BCH LĐBĐ VN

TTK Tran Quoc Tuan tiep tuc nang ganh TTK Trần Quốc Tuấn tiếp tục nặng gánh

Do BCH LĐBĐ VN khoá V chưa tìm được PCT chuyên môn mới thay thế ông Lê Thế Thọ nên TTK Trần Quốc Tuấn sẽ phải tiếp tục kiêm nhiệm công việc..