» Tìm kiếm:

Dirk Rarcinkowski

Tham VN tren dat Thai Thăm VN trên đất Thái

Đôi vợ chồng người Đức Andreas Walck và Dirk Rarcinkowski đã vượt gần 1.000km từ thủ đô Bangkok về thăm làng Nachooc (tỉnh Nakhon Phanom,..