Ghi du lieu len dia CD ngay tu Windows XP Ghi dữ liệu lên đĩa CD ngay từ Windows XP

+ Tôi nghe nói Windows XP có tích hợp sẵn chức năng ghi dữ liệu thẳng lên đĩa CD, giống như phần mềm Direct CD. Có thật vậy không? (Phan..

Hoi lai ve may tu khoi dong lai khi shutdown 4 Hỏi lại về máy tự khởi động lại khi shutdown (4)

Trước hết tôi rất cảm ơn mọi người đã đáp thắc mắc của tôi. Xong tôi cũng đã thực hiện đầy đủ các thao tác như vậy. Lúc trước tôi dùng một..