» Tìm kiếm:

Digimax L85

Mau may anh Samsung co kha nang nhan dang van ban Mẫu máy ảnh Samsung có khả năng nhận dạng văn bản

Samsung vừa giới thiệu ba mẫu máy ảnh kĩ thuật số với những tính năng nổi bật. Trong đó nổi bật là mẫu máy ảnh có khả năng nhận dạng văn..