» Tìm kiếm:

Didier Daeninckx

Ngay hoi doc sach Phap tai Ha Noi Ngày hội đọc sách Pháp tại Hà Nội

Từ ngày 16/10 - 2/11, tại Trung tâm văn hoá Pháp, Hà Nội sẽ diễn ra Ngày hội đọc sách, với sự hiện diện của nhà văn Didier Daeninckx.