» Tìm kiếm:

Di Cư Của Cá

Vu dieu chet Vũ điệu chết

Từ tháng 5-7 hằng năm là mùa di cư của cá mòi. hàng tỉ con tạo thành những “cơn bão” kinh hoàng giữa đại dương ở ngoài khơi nam phi...

Phat hien noi nuoi con cua ca voi xanh Phát hiện nơi nuôi con của cá voi xanh

Các nhà khoa học Chile vừa phát hiện một địa điểm bí mật nơi cá voi xanh tập trung với số lượng lớn để nuôi con ở vùng biển miền nam nước..