» Tìm kiếm:

Diệu Ngọc

Bo tu Watson Jazz bieu dien tai Nha hat Tuoi Tre Bộ tứ Watson Jazz biểu diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ

Bộ tứ Watson Jazz nổi tiếng sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội vào ngày 18/5 theo lời mời của Viện Goeth và L"Espase..