» Tìm kiếm:

Dermot McGlinchey

UK Snooker Championship Tay co Trung Quoc vao vong trong UK Snooker Championship: Tay cơ Trung Quốc vào vòng trong

Tay cơ người Trung Quốc Liu Song đã thẳng tiến vào vòng trong sau khi anh có hai chiến thắng tại hai trận sơ loại trước Dermot McGlinchey..