» Tìm kiếm:

Denis Oswald

Oswald tan Chu tich Uy ban Dieu phoi Olympic Athens Oswald, tân Chủ tịch Ủy ban Điều phối Olympic Athens

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Jacques Rogge, hôm qua (23/7), đã quyết định bổ nhiệm Denis Oswald vào cương vị này để giúp IOC giám..