» Tìm kiếm:

Davy Crockett

Texas mua lai buc thu cuoi cung cua Davy Crockett Texas mua lại bức thư cuối cùng của Davy Crockett

Chỉ hai tháng trước khi hy sinh vì độc lập tại pháo đài Alamo, Davy Crockett đã nói với con gái và con rể về tình yêu của mình dành cho..