» Tìm kiếm:

David Duffield

Nhung vi thu linh IT tai xuat giang ho Những vị thủ lĩnh IT ..."tái xuất giang hồ"

Họ là những nhân vật đã từng đứng trên bậc cao danh vọng khi điều khiển hoạt động của hàng trăm dự án, kế hoạch tại các công ty IT nổi..

Nhung vi thu linh IT tai xuat giang ho Những vị thủ lĩnh IT "tái xuất giang hồ"

Họ là những nhân vật đã từng đứng trên bậc cao danh vọng khi điều khiển hoạt động của hàng trăm dự án, kế hoạch tại các công ty IT nổi..