» Tìm kiếm:

Davi Peter Jensen

Khao sat tien luong quy mo lon nhat tai Viet Nam Khảo sát tiền lương quy mô lớn nhất tại Việt Nam

“Vietnam Salary Survey 2005” bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 1 với sự tham gia của 800 doanh nghiệp. TS đã có cuộc trao đổi với ông..