Dau Hoang Tham vong cua My khong phai chi Iraq Dau Hoang: Tham vọng của Mỹ không phải chỉ Iraq

Tôi không phủ nhận Mỹ là nước có nền tự do dân chủ vào bậc nhất thế giới. Tôi cũng không phủ nhận những đóng góp to lớn của nước Mỹ vào nền..