» Tìm kiếm:

Darryl F Zanuck

Lord of the Rings gia nh gia i thuo ng cua hiep hoi cac nha san xuat phim My Lord of the Rings giành giải thưởng của hiệp hội các nhà sản xuất phim Mỹ

Phần cuối bộ phim Lord of the Rings mang tên The Return of the King, đã giành giải chính (giải Darryl F Zanuck cho phim hay nhất) của hiệp..