» Tìm kiếm:

Daniel Blouin

Mat huy chuong vi khoe mong Mất huy chương vì... khoe mông

Cuối tuần trước, vận động viên cưỡi ngựa vượt rào người Quebec (Canada), Daniel Blouin, bị tước huy chương đồng cuộc đua 3.000 m tại..