» Tìm kiếm:

Danh Đức

Ky nang tim kiem va xu ly thong tin tren Internet “Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet”

Sáng 9-4, khoảng 200 SV đã tham dự buổi hội thảo chuyên đề “Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet” do Câu lạc bộ IT..

Ky nang tim kiem va xu ly thong tin tren Internet “Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet”

Sáng 9-4, khoảng 200 SV đã tham dự buổi hội thảo chuyên đề “Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet” do Câu lạc bộ IT..

Loai tru cong thuc tham nhung Loại trừ “công thức tham nhũng”

"Tham nhũng có nghĩa là lạm dụng chức vụ cho lợi ích riêng. Chức vụ là một vị trí công tác dựa trên cơ sở niềm tin, mà từ đó một người được..

Hoi xe cong Hỏi... xe công?

TTCN - Đọc “Xe công... ký (sinh) sự” trên TTCN số 6-06 ngày 12-2-2006, sau đó đọc “Xe công” mục “Mỗi tuần một từ” của Danh Đức..