Dang Khoi Ai noi khong voi cong nghe lang xe Đăng Khôi: Ai nói "không" với công nghệ lăng xê?

- Khôi có thể chia sẻ thêm thông tin về album sắp tới?