» Tìm kiếm:

DSGĐTE Thanh Hóa

Sai pham o UB Dan so Gia dinh va Tre em Thanh Hoa Can phai dai phau thuat Sai phạm ở UB Dân số - Gia đình và Trẻ em Thanh Hóa: Cần phải "đại phẫu thuật"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 6/4/2004, Chánh thanh tra tỉnh đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra để..