» Tìm kiếm:

DNNVV Việt Nam

DN nho van co the huy dong duoc von tu nhieu nguon DN nhỏ vẫn có thể huy động được vốn từ nhiều nguồn

Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không đến nỗi quá khó tìm nguồn vốn nếu biết phát huy những nguồn lực hỗ trợ, biết..

Van kho tiep can von ngan hang Vẫn khó tiếp cận vốn ngân hàng

Trong khi các doanh nghiệp lớn bàn chuyện huy động vốn thông qua kênh thị trường chứng khoán đang khá sôi động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa..

Van kho tiep can von ngan hang Vẫn khó tiếp cận vốn ngân hàng

Trong khi các doanh nghiệp lớn bàn chuyện huy động vốn thông qua kênh thị trường chứng khoán đang khá sôi động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa..