» Tìm kiếm:

DIEBOLD Hoa Kỳ

Le ky ket cung cap may ATM giua tap doan DIEBOLD Hoa Ky va VPBANK Lễ ký kết cung cấp máy ATM giữa tập đoàn DIEBOLD Hoa Kỳ và VPBANK

Ngày 24/7/2007, tại khách sạn Sheraton Saigon diễn ra lễ ký kết hợp đồng cung cấp 1.000 máy ATM giữa tập đoàn Diebold Hoa Kỳ - một trong..