Mang Tet co truyen Viet Nam toi Bac Au Mang Tết cổ truyền Việt Nam tới Bắc Âu

Tối 23/2, tại Nhà hát Thủ đô Stockholm, đoàn Nghệ thuật Việt Nam đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng 400 khán giả của thủ đô Stockholm,..