Quan xa danh dan Dan to 1 dang huyen ket 1 neo "Quan xã" đánh dân: Dân "tố" 1 đằng, huyện "kết" 1 nẻo

UBND huyện Thống Nhất kết luận: "Trưởng Công an xã Gia Tân 1 Vũ Xuân Chãi chỉ còng tay, không đánh dân. Nhưng nhiều người dân xã này vẫn..

Dong Nai UBND xa ra cong van cam bao chi Đồng Nai: UBND xã ra công văn cấm báo chí

Công văn do ông Vũ Xuân Chải, Trưởng Công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) soạn thảo sau khi báo chí thông tin về vụ công trình..

Uy ban nhan dan xa ra cong van cam bao chi Uỷ ban nhân dân xã ra công văn cấm báo chí

Đó là công văn do ông Vũ Xuân Chải, Trưởng công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) soạn thảo sau khi báo chí thông tin về vụ..

Cam doc bao chi Cấm đọc báo chí

Công văn cấm báo chí, cấm dân đọc báo do ông Vũ Xuân Chải, Trưởng Công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) soạn thảo sau khi báo..