» Tìm kiếm:

Dạ Lý Hương

Xuat khau gio luc binh sang Duc Xuất khẩu giỏ lục bình sang Đức

Cơ sở Dạ Lý Hương (Q.2, TP.HCM) chuẩn bị xuất sang Đức lô hàng 3.000 giỏ xách đan bằng dây lục bình trị giá 10.000 USD. Lô hàng gồm tám..