» Tìm kiếm:

Dương Văn Thích

Triet pha bang trom chuyen nghiep Triệt phá băng trộm chuyên nghiệp

Ngày 10/2/2004, Trần Quốc Vũ lên đường làm nghĩa vụ quân sự như bao thanh niên khác ở địa phương. Những ngày trong quân ngũ, không chịu nổi..