» Tìm kiếm:

Dù Network Walkman NW

Gian di HD5 cua Sony Giản dị HD5 của Sony

Dù Network Walkman NW-HD5 không có những nét hấp dẫn giống như các máy nghe nhạc thời trang của iRiver hay Creative, nhưng với ổ cứng dung..