Linh dut khoat voi tinh cu nhung dung de ho soc Linh dứt khoát với tình cũ nhưng đừng để họ "sốc"

Dù Linh không còn yêu bạn trai cũ nhưng hết tình thì còn nghĩa, hãy nói để anh đó hiểu là tình yêu đã hết. Hãy cho anh ấy biết là có nhiều..