» Tìm kiếm:

Customs Enforcement

Hoa Ky ky thoa thuan mang tinh lich su voi Viet Nam Hoa Kỳ ký thoả thuận mang tính lịch sử với Việt Nam

Hôm qua 22/1, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ phụ trách vấn đề xuất nhập cảnh và hải quan Julie L. Myers và Thứ trưởng Ngoại giao..