» Tìm kiếm:

Cty Youthexco

Dinh chi hoat dong 3 doanh nghiep xuat khau lao dong Đình chỉ hoạt động 3 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Ngày 24.10, Bộ LĐTBXH đã có quyết định đình chỉ việc cung ứng lao động sang làm việc tại Đài Loan trong thời gian 3 tháng (kể từ 30-10) đối..