» Tìm kiếm:

Cty XSKT Ninh Thuận

Giam doc Cong ty xo so Ninh Thuan thu nhap 637 trieu dong nam Giám đốc Công ty xổ số Ninh Thuận thu nhập 637 triệu đồng/năm

Theo kết quả thanh tra, Cty XSKT Ninh Thuận đã có nhiều sai phạm về tài chính, trong đó có việc lập quỹ lương trái phép. Năm 2004, GĐ..