» Tìm kiếm:

Cty Rohto Mentholatum VN

Cty Rohto Mentholatum VN tang 40.000 USD giup nguoi ngheo mu sang mat Cty Rohto Mentholatum VN tặng 40.000 USD giúp người nghèo mù sáng mắt

Sáng 13-1-2005, ông Masaya Saito - tổng giám đốc Công ty Rohto Mentholatum VN - đã chuyển tặng 40.000 USD ( khỏang 600 triệu VNĐ ) cho Hội..