TPHCM Thu nghiem 600.000 lieu vaccine cum gia cam TPHCM: Thử nghiệm 600.000 liều vaccine cúm gia cầm

Cục Thú y đã đồng ý để Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm phòng thử nghiệm trên đàn gà 600.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm Trovax AI..