Lai Chau mo rong mang dien thoai den cac xa mien nui Lai Châu: mở rộng mạng điện thoại đến các xã miền núi

Bưu điện tỉnh Lai Châu quyết định đầu tư 4 tỉ đồng để mở rộng mạng điện thoại cố định đến các xã miền núi của tỉnh.Theo đó, Cty Kỹ thuật và..