» Tìm kiếm:

Cty Hồng Tuấn

Truoc 10 6 cuong che cong trinh khong phep tai ho Bung Ca Trước 10/6, cưỡng chế công trình không phép tại hồ Bụng Cá

TP - UBND quận Tây Hồ vừa có Thông báo số 186 kết luận về dự án đầu tư xây dựng tại khu vực hồ Bụng Cá (phường Quảng An) - công trình xây..