» Tìm kiếm:

Cty CP Đường Quảng Ngãi

Chi khong bo hoang thiet bi gay thiet hai hang tram ty dong Chi khống, bỏ hoang thiết bị gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

TP - Những sai phạm trong xây dựng cơ bản, chi khống, bỏ hoang thiết bị,...trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Cty CP Đường Quảng Ngãi thì tập..