» Tìm kiếm:

Cty An Hoà

Quang Ninh Mot doanh nghiep kien Chu tich tinh Quảng Ninh: Một doanh nghiệp kiện Chủ tịch tỉnh

TP - Doanh nghiệp đó là Cty cổ phần thương binh An Hòa (gọi tắt là Cty An Hòa) có trụ sở chính tại TP Hải Phòng và chi nhánh tại thị xã..