» Tìm kiếm:

Con chim xanh

Maurice Maeterlinck Maurice Maeterlinck

Vở kịch nổi tiếng nhất của Maeterlinck - Con chim xanh - đã trở thành một điển cố văn học, biểu tượng cho hạnh phúc tình yêu.