» Tìm kiếm:

Con Thoi Atlantis

Tin anh Tin ảnh

7 phi hành gia tàu vũ trụ Con Thoi Atlantis đã đến luyện tại trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, chuẩn bị cho chuyến bay lên Trạm vũ trụ..