» Tìm kiếm:

Commercial Vehicle Show

Dong co Vivaro va Movano thu nghiem nhien lieu B30 Động cơ Vivaro và Movano thử nghiệm nhiên liệu B30

Vauxhall Motors – công ty con của GM tại Anh Quốc – đã chọn hội chợ triển lãm xe thương mại (Commercial Vehicle Show) để tuyên bố thử..