Virus Code Red doi mau thanh Code Blue Virus Code Red đổi màu thành Code Blue

Một loại virus mới nguy hiểm hơn cả Code Red đang hoành hành tại Trung Quốc. Nó bắt đầu tấn công vào một loạt máy tính sử dụng Windows NT..