» Tìm kiếm:

Chu Huy Mân

Hoi uc 2 9 Hồi ức 2-9

Đã 60 năm trôi qua kể từ mùa thu cách mạng năm 1945. Những chứng nhân sự kiện trọng đại của dân tộc năm ấy nay vẫn còn nguyên trái tim hồng..