» Tìm kiếm:

Chuỗi CLB Hiệp

Noi phat huy nhiet huyet tuoi tre Nơi phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ

Bắt đầu từ ý tưởng cá nhân của một cán bộ Đoàn tâm huyết, anh Nguyễn Đồng Long cùng sự ủng hộ của nhiều đoàn viên trẻ, chuỗi câu lạc bộ..