» Tìm kiếm:

Christopher Tolkien

Christopher Tolkien hoan tat cong trinh dang do cua cha Christopher Tolkien hoàn tất công trình dang dở của cha

Một quyển sách chưa hoàn tất của cố văn hào J.R.R. Tolkien, tác giả của bộ ba Chúa tể những chiếc nhẫn, vừa được con trai út của ông,..