» Tìm kiếm:

Choi Kang Hee

Sao Han ke kho chuyen lam tu thien "Sao" Hàn kể khổ chuyện làm từ thiện

Đã làm người nổi tiếng, các ngôi sao phải chấp nhận sống chung với tin đồn và những thông tin lá cải. Tuy nhiên, khi lòng tốt của họ bị..