» Tìm kiếm:

Choi Chang Hyun

Vong quanh the gioi tren xe lan Vòng quanh thế giới trên... xe lăn

Ban đầu có vẻ đó là nhiệm vụ bất khả thi. Thậm chí Choi Chang Hyun (người Hàn Quốc) còn đau đớn vì chứng bại não đến nỗi không thể uống..