» Tìm kiếm:

Chip Conroe

Core 2 Duo toa sang Core 2 Duo tỏa sáng

CPU Core 2 Duo của Intel phá kỷ lục trên máy tính để bàn. Chip Conroe đã xuất hiện và nó chạy đúng như những gì Intel quảng cáo.