» Tìm kiếm:

Chiến tranh Nha phiến

Colombia chim trong chien tranh nha phien Colombia chìm trong "chiến tranh nha phiến"

Vụ phát hiện 13,8 tấn cocaine tuần qua là chiến công lớn của Cơ quan Chống ma túy Colombia. Tuy nhiên, đây cũng là bằng chứng cho thấy tội..