» Tìm kiếm:

Chiếc Honda Civic

Chiec Honda Civic chay hon 1 5 trieu km Chiếc Honda Civic chạy hơn 1,5 triệu km

Sau 12 năm liên tục chạy mỗi ngày hơn 320km, một chiếc Honda Civic 1995 vẫn trong tình trạng tốt. Đây có thể được coi là chiếc Civic bền..