» Tìm kiếm:

Chiếc Airbus A340

Tai nan may bay o Canada 309 nguoi thoat chet mot cach ky dieu Tai nạn máy bay ở Canada: 309 người thoát chết một cách kỳ diệu

* Máy bay rớt khỏi đường băng, bốc cháy và vỡ vụn* Có khả năng máy bay bị sét đánh khi hạ cánh Chiếc Airbus A340 gần như là rớt xuống phi..